IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
บริการสำหรับภาครัฐ
เข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกพื้นที่
บริการสำหรับภาครัฐของ IPSTAR ช่วยคุณได้

ด้วยจุดเด่นที่แตกต่างจากดาวเทียมอื่นๆ ไอพีสตาร์สามารถทำให้ประชากรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและติดต่อสื่อสารกับภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมได้ทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากบริการของไอพีสตาร์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติร้ายแรง การศึกษาทางไกลของโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายสำหรับบริการอิเล็กโทรนิกส์ของภาครัฐ ทำให้ไอพีสตาร์ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในภารกิจการก้าวข้ามอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารในภูมิภาค โดยสามารถสนองความต้องการในการใช้บริการส่งข้อมูลความเร็วสูงที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในทุกหน่วยงานรัฐหรือทุกชุมชนที่มีความต้องการ โดยช่วยให้ภาครัฐขยายการสื่อสารสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค


Satellite Internet

การบริการ:

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร สำหรับภาครัฐ
IPSTAR ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานเพื่อภาครัฐ ที่ต้องการขยายการให้บริการแก่ประชาชน และทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
Satellite Internet การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน
Satellite Internetการฟื้นฟูภัยพิบัติและการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
อุปกรณ์และบริการของ IPSTAR ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการกู้คืนเครือข่ายการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติ