IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
เทคโนโลยี

Thaicom-4 (IPSTAR) เป็นดาวเทียมแบบ multiple spot beam bent-pipe ที่ไม่มี on-board regenerative payload ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีภาคพื้นดินและเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัย ทำให้สามารถใช้งานบรอดแบนด์ได้อย่างคุ้มทุนในทุกพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดินและครอบคลุมพื้นที่จุดบอดได้ในทันที

ระบบดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลความเร็วสูงของไอพีสตาร์ประกอบด้วย สถานีภาคพื้นดินที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการสื่อสารแบบ Broadband Packet-Switching ซึ่งถูกส่งไปยังจานรับสัญญาณขนาดเล็กของผู้ใช้งานจำนวนมากด้วยการกำหนดคุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ STAR

ไอพีสตาร์ เป็นดาวเทียมดวงแรก ที่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานระดับสูงที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร เทคโนโลยีดาวเทียมทั่วไปใช้ลำคลื่นเดี่ยวขนาดกว้างเพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งทวีปและภูมิภาค แต่ ไอพีสตาร์ นำเทคโนโลยีหลายลำคลื่น จุดเน้นแคบ ผนวกกับเทคโนโลยีการนำคลื่นความถี่มาใช้ใหม่ จึงสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากความถี่ที่มีอยู่ในการส่งข้อมูล ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งข้อมูลขึ้นถึงยี่สิบเท่าเมื่อเทียบกับดาวเทียมระบบ Ku-band ที่มีใช้อยู่ทั่วไป

แม้ว่าเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณอย่างตรงจุดหรือที่เรียกว่า Spot Beam จะมีต้นทุนที่สูงกว่า แต่ต้นทุนรวมต่อวงจรจะมีราคาต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีลำคลื่นแบบปรับรูปร่างได้ หรือที่เรียกว่า Shaped Beam