IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สำหรับแอพพลิเคชั่นบรอดแบนด์ในอนาคต

ไอพีสตาร์ได้รับการออกแบบที่เป็นเลิศด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างนวัตกรรมเพื่อขยายขอบเขตการบริการด้านดาวเทียมให้หลากหลายขึ้น ซึ่งทำให้เราและพันธมิตรในหลากหลายประเทศสามารถพัฒนาและให้บริการดาวเทียมสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงอย่างคุ้มค่า

ไอพีสตาร์ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงในด้านความเชื่อถือได้และความยืดหยุ่นในศักยภาพของระบบดาวเทียมเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีภาคพื้นดินและผลิตภัณฑ์อีกด้วย

เพื่อให้การใช้บริการดาวเทียมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการใช้งานได้เต็มศักยภาพ เราจึงออกแบบอุปกรณ์ปลายทางไอพีสตาร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายตลาดและหลากหลายโครงการ

อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางของไอพีสตาร์ ใช้งานควบคู่กับระบบเกตเวย์ไอพีสตาร์ ช่วยให้การติดตั้งและการใช้งานสามารถทำได้โดยง่าย

อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางของไอพีสตาร์ถูกออกแบบให้เข้ากันได้กับระบบIP จึงสามารถใช้งานและเชื่อมต่อกับ แอพพลิเคชั่นเครือข่าย ยูทิลิตี้ และฮาร์ดแวร์ ที่มีอยู่ได้เป็นจำนวนมาก – ส่งผลให้สามารถรองรับการตั้งค่าอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้งานและแอพพลิเคชั่นที่แตกต่าง